Om oss

City Mariehamn har uppstått ur viljan att utveckla Mariehamns centrum och genom projektet Ett Livskraftigt Centrum. Erfarenheter från andra städer visar att enda vägen att nå framgång är genom samarbete. City Mariehamn finns till för sina medlemmar och syftet är att utveckla och göra city till en trivsam och lönsam handelsplats.

2012 gick 55 butiker, restauranger, fastighetsägare, övriga verksamheter och Mariehamns stad samman i City Mariehamn, som är en plattform för centrumsamverkan. City Mariehamn är formellt ett utskott inom Ålands Näringliv rf, men med egna riktlinjer och egen budget.  För att företräda företagen inom City Mariehamn har deltagarna utsett en styrgrupp, som väljs på Ålands Näringslivs höstmöten. Styrgruppen beslutar om City Mariehamns budget och årlig verksamhetsinriktning.

Mariehamns city är hela Ålands mötesplats

City Mariehamn ska fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan centrums handel/service, fastighetsägare och staden i frågor som rör centrum. City Mariehamn ska vara stadens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. Vi arbetar även med att arrangera olika evenemang i city. Evenemangen drivs antingen som egna projekt eller i samarbete med andra. Ambitionen är att utöka samarbetet med lokala föreningar och övriga samarbetspartners.

Tillsammans sätter vi Mariehamn på kartan och göra vår stad till hela Ålands mötesplats.

Se en kort film om Mariehamn här