Organisation

City Mariehamn är formellt ett utskott inom Ålands Näringliv rf, men med egna riktlinjer och egen budget. För att företräda företagen inom City Mariehamn har deltagarna utsett en styrgrupp, som beslutar om City Mariehamns budget och årlig verksamhetsinriktning.

Styrgruppen 2017

Peter Enberg - KlippUpp, ordförande
Pernilla Söderlund - Mariehamns bokhandel/Ålands Näringsliv
Susanne Fagerström - Varuhuset Zeipels
Dennis Jansson - Mariepark
Eva Karlsson - Cityblommor
Nina Bengtsson - Sittkoffs galleria
Stadsstyrelsens ordförande - Mariehamns stad
Barbara Heinonen - stadsdirektör, Mariehamns stad
Sirkka Wegelius - stadsarkitekt, Mariehamns stad
Kai Söderlund - infrastruktördirektör, Mariehamn stad
Anncatrin Kytömäki - Nobel fastigheter
Niklas Nordström - Alandia Försäkring
Dan Backman - Ålands landskapsregering

Deltagarna i City Mariehamn utser representanter till styrgruppen. De väljs formellt vid föreningen Ålands Näringslivs höstmöten för ett år i taget.

Trivselgruppen 2017

Trivselgruppen väljs av styrgruppen och arbetar bl.a. med att planera våra evenemang samt övriga trivselinsatser 

Eva Karlsson, Cityblommor, ordförande
Sandra Eriksson, Sittkoffska Gården / Sittkoff Gallerian
Robert Storfors, Lisco Bok & Papper
Alexandra Karlsson, Dress Like Marie
Lars Midbjer, Mariehamns stad
Håkan Lindén, Mariehamns stad
 

Marknadsföringsgruppen 2017

Marknadsföringsgruppen tillsätts av styrgruppen och arbetar med frågor som rör marknadsföring av City Mariehamn som organisation men också City i sin helhet. 

Pernilla Söderlund, Mariehamns bokhandel
Susanne Fagerström, Varuhuset Zeipels
Johan Lindholm, Ålans Näringsliv
Terese Flöjt, Mariehamns stad