Organisation

City Mariehamn är formellt ett utskott inom Ålands Näringliv rf, men med egna riktlinjer och egen budget. För att företräda företagen inom City Mariehamn har deltagarna utsett en styrgrupp, som beslutar om City Mariehamns budget och årlig verksamhetsinriktning.

Styrgruppen 2017

Peter Enberg - KlippUpp, ordförande
Pernilla Söderlund - Mariehamns bokhandel/Ålands Näringsliv
Susanne Fagerström - Varuhuset Zeipels
Dennis Jansson - Mariepark
Eva Karlsson - Cityblommor
Nina Bengtsson - Sittkoffs galleria
Stadsstyrelsens ordförande - Mariehamns stad
Barbara Heinonen - stadsdirektör, Mariehamns stad
Sirkka Wegelius - stadsarkitekt, Mariehamns stad
Kai Söderlund - infrastruktördirektör, Mariehamn stad
Anncatrin Kytömäki - Nobel fastigheter
Niklas Nordström - Alandia Bolagen
Dan Backman - Ålands landskapsregering

Deltagarna i City Mariehamn utser representanter till styrgruppen. De väljs formellt vid föreningen Ålands Näringslivs höstmöten för ett år i taget.

Evenemangs- och marknadsföringsgruppen

Eva Karlsson – Cityblommor, ordförande
Pernilla Söderlund - Mariehamns bokhandel
Susanne Fagerström – Varuhuset Zeipels
Dennis Jansson - Mariepark
Sandra Eriksson, Sittkoffska Gården / Sittkoff Gallerian
Lars Midbjer, Mariehamns stad
Terese Flöjt, Mariehamns stad