Varför ska jag bli medlem?

Alla som har en verksamhet i City kan vara med i vår gemenskap!

Du ska bli medlem om du vill

 • Bidra till att stärka Mariehamns centrum
 • Påverka Mariehamns utformning och utveckling
 • Bidra till att göra Mariehamn attraktivare
 • Ta del av de evenemang City Mariehamn ordnar 
 • Vara del av ett nätverk av likasinnade verksamhetsidkare i centrum - vi ordnar t.ex. frukostmöten
 • Ta del kostnadsfri marknadsföring via City Mariehamn digitala kanaler
 • Få rabatterad/kostnadsfri marknadsföring i traditionella kanaler
 • Utveckla din kompetens via (kostnadsfria) kurser och seminarium
 • Få information om vad som händer via nyhetsbrev och medlemsmöten.
 • Ha tillgång till bemannat kansli 
 • Få ta del av unik besöksstatistik från våra besöksräknare
 • Ha koll på och tycka till om rekommenderade öppettider.  City Mariehamn tar fram förslag till gemensamma öppettider. Vi tvingar ingen att hålla dessa tider, men vi försöker få så många som möjligt att ha samma öppettider - det vinner alla på.
 • Ha möjlighet att påverka stadskärnans framtidsfrågor genom våra nätverk och separata workshops och seminarier med inbjudna gäster och föreläsare.