Vision och målsättningar

Vision.  Mariehamn - Hela Ålands Mötesplats!
Mariehamn ska ha en hemtrevlig och tillgänglig stadskärna som fungerar som mötesplats för Mariehamnare, ålänningar och besökare med ett kvalificerat utbud av handel, service och tjänster.  Traditionella maritima värden ska kombineras med moderna, och för målgruppen anpassade, miljöer som uppmuntrar till social samvaro och möten. City Mariehamn ska bygga ett starkare centrum som en plats för lönsamma affärer och attraktivt boende. 

Strategi. För att komma framåt och uppnå vår vision ska vi

Samarbeta!
Vara engagerade!
Våga!

City Mariehamn arbetar med följande huvudfokusområden

Tillgänglighet
Öppettider, parkering, skyltning, funktionsanpassning, kollektivtrafik samt övriga möjligheter att ta sig till och från handelsplatsen

Utbud
Bra och balanserad mix och placering av verksamheter

Trivsel och gestaltning
Allt från evenemangsproduktion till stadens gestaltning genom utsmyckning.